Impressum

Izdavač

avaz-roto press

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

 

Glavna urednica “Azre”

Amela Keserović

 

Redakcija

Lejla Bejdić

Milica Brčkalo

Aldina Zaimović

Azra Kovačević

Miroslav Šimšić

 

Lektor

Indira Pindžo

 

Štampa

Radin Print d.o.o.

Jovana Bijelića 7