Impressum

Izdavač

avaz-roto press

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

 

Glavna urednica “Azre”

Mirela Kukan

 

Redakcija

Lejla Bejdić

Aldina Zaimović

Hedija Mehmedić

 

Lektor

Indira Pindžo

 

Štampa

Radin Print d.o.o.

Jovana Bijelića 7