Lifestyle

Kako brak utječe na stres?

Stručnjaci su nedavnim istraživanjem utvrdili da brak utječe na smanjenje stresa. Istraživanje objavljeno u časopisu Psychoneuroendocrinology koje je provela grupa stručnjaka, kaže da se ljudima lakše nositi sa stresom kada nisu sami. Rezultati su pokazali da ljudi u braku imaju najniži nivo kortizola, odnosno hormona stresa. To može značiti da se vjenčani parovi zapravo nose s manje stresa u odnosu na samce.

Također, istraživači su primijetili da je najviši nivo kortizola bio među onima koji su bili u braku pa su se rastali, kao i među onima koji su se morali nositi sa smrću svog partnera.

Nivo kortizola se mijenja tokom dana. On uglavnom dostiže svoju najvišu tačku u trenutku kada se osoba probudi, a nastavlja padati tokom dana. Istraživanje je također uporedilo nivoe kortizola među sudionicima, a rezultati su pokazali brži pad među vjenčanim ispitanicima u uporedbi s drugim grupama.

S obzirom na to da se stres povezuje s nastankom raka ili srčanih bolesti, ljudi u braku koji su izloženi manjem stresu mogli bi imati manji rizik obolijevanja od ovih bolesti.