m:tel Praćenje vozila: S nama ste na sigurnoj strani

Piše: Redakcija

Nova usluga kompanije m:tel namijenjena poslovnim korisnicima je usluga koju nije potrebno posebno objašnjavati i preporučivati, dovoljno je reći Praćenje vozila i za pretpostaviti je da je svakom jasno da je riječ o usluzi koja omogućava praćenje i nadgledanje službenih vozila, odnosno vozila namijenjenih za prevoz robe i putnika u realnom vremenu.

A to znači da putem računara ili telefona svakog trenutka možete pristupiti izvještaju o kretanju vaših vozila, što mora se priznati, ne zvuči loše. I naravno to nije sve, mnogo je razloga da se, ukoliko još niste, bez dvoumljenja odlučite za ovu uslugu, jer Vam ona garantuje značajno smanjenje rizika u slučaju otuđenja vozila, zloupotrebe prilikom korišćenja vozila, ali i značajnu uštedu troškova: goriva, amortizacije, popravke vozila.

Korišćenje usluge Praćenja vozila ima direktan uticaj na vozače. Analize su pokazale da je dnevna kilometraža manja za oko 20% jer se smanjuje vožnja koja nije planirana u poslovne svrhe. Prosječna brzina vožnje smanjena je za oko 16%, a prekoračenje brzine smanjeno za čak 75%, što direktno utiče na smanjenje broja nezgoda i nastalih šteta. Pridržavanje ograničenja brzine utiče i na smanjnje prosječne potrošnje goriva, dok se ukupna radna efikasnost povećava, jer su zahvaljujući ovoj usluzi, parametri koji utiču na kvantitet i kvalitet radnog vremena pod stalnom kontrolom.

Iako jednostavno zvuči, sama realizacija usluge zahtjevala je saradnju m:tela sa partnerskim kompanijama od kojih svaka u u svom domenu pokrivaju: prenos podataka putem m:tel mobilne mreže, ugradnju GPS uređaja u vozila i web aplikaciju/informacioni sistem putem koga je moguć uvid u detaljnu istoriju kretanja vozila sa statističkim podacima o pređenoj kilometraži, brzinu kretanja, vremenu početka i kraja rada.

Praktično to izgleda ovako, u vozilo se ugrađuje GPS uređaj koji tačnu poziciju svog položaja izračunava na osnovu signala koje prima sa satelita, a zatim informacije o položaju, brzini, statusu upaljenog ili ugašenog vozila putem GSM mreže šalje u bazu podataka. Ovo je proces koji se odvija neprekidno 24 sata dnevno, 365 dana u godini, u zemlji i inostranstvu.

Korisnik po izboru željenog vozila i datuma dobija obrađene podatke u obliku slike na karti, tabele, grafikona ili izvještaja. Evidencija radnih sati vozila i osoblja maksimalno je pojednostavljena, tako da je ispis dnevnih, sedmičnih ili mjesečnih izvještaja dostupan za nekoliko sekundi.

U slučaju da vozilo putuje u zonu roaminga uređaj može da se programira tako da ne šalje podatke na server već ih sprema u memoriju, a povratkom u matičnu mrežu spremljene podatke prosljeđuje na server. U tom slučaju takođe je moguće trenutno lociranje vozila, koje se obavlja putem SMS usluge.

 

PREPORUČUJEMO:

Trenutno praćenje:

– prikaz svih vozila na karti

– trenutna geografska pozicija (lociranje vozila)

– putanja vozila (brzina i smjer kretanja)

– status rada motora (upaljen ili ugašen)

Izvještaji:

– istorija kretanja vozila

– istorija stajanja vozila

– statistički podaci o korišćenju vozila

– istorija kretanja “van radnog vremena”

 

Ukoliko se odlučite za uslugu Praćenje vozila, predviđeno je da Vaš ugovor sa m:telom traje najmanje 12 mjeseci, a cijena mjesečne pretplate, zavisno od broja vozila pod nadzorom, iznosi 25 KM za korisnike koji imaju do 10 vozila, odnosno 23 KM za nadzor od 11 do 50 vozila, dok za nadzor više od 50 vozila cijena po vozilu iznosi 20 KM bez uračunatog poreza na dodatnu vrijednost.

Napominjemo da se naknada za nabavku i instalaciju GPS /GPRS uređaja definiše u skladu sa važećim cjenovnikom m:tel partnera.

 

Pročitajte još