Prof. dr. sci. Muhamed Ajanović: Implantati su doživotno rješenje

Piše: Redakcija

U svrhu poboljšanja oralnog zdravlja pacijenta iz BiH Stomatološki fakultet s klinikama u Sarajevu provodi akciju „Dani otvorenih vrata Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu – Integrisani Univerzitet za dobrobit stanovništva”, kada će po znatno nižim cijenama svim zainteresiranim pacijentima ugrađivati implantate.

Ova akcija se neće ponavljati i predstavlja nastojanje u popularizaciji terapije dentalnim implantatima, nastojanje da se pruži stručna usluga najvišeg nivoa po pristupačnim cijenama stanovništvu BiH s ciljem poboljšanja oralnog zdravlja. Tokom akcije svi pacijenti će imati mogućnost da naprave 3D CTCB snimke na najsavremenijem aparatu u svijetu takve vrste – Galileos Confort Plus s FaceScanom, te se na taj način uvjere u kvalitet pružene usluge, ali i izvrše adekvatnu dijagnostiku orofacijalne regije i sinusa.

Profesor Muhamed Ajanović, specijalist stomatološke protetike, otvorio je vrata implantologiji u BiH, prvi je instruktor za postavljanje implantata kod nas, te je vođa tima u ovoj akciji. Dao nam je odgovore na najčešće postavljana pitanja pacijenata koji žele ugraditi implantat.

Ko se može odlučiti na ugradnju implantata?

– Danas se svaki djelomično krezubi ili potpuno bezubi pacijent smatra potencijalnim kandidatom za implantološku terapiju. U literaturi se kontraindikacije za ugradnju dentalnih implantata dijele na lokalne i opće, te relativne i apsolutne.

Lokalne kontraindikacije odnose se na pacijente s lošim higijenskim navikama, nepovoljnim međuviličnim odnosima, prisustvom oralnih dermatoza i izrazitom resorpcijom vilične kosti.

Opće kontraindikacije odnose se na pacijente s različitim oboljenjima kostiju, poremećajima metabolizma s manifestacijama na kostima, pacijente koji primaju radioterapiju, pacijente s nekim sistemskim oboljenjima. Većina kontraindikacija je relativnog karaktera te nakon adekvatnih priprema i postupaka svaki pacijent može biti podvrgnut terapiji dentalnim implantatima. Apsolutne kontraindikacije su nedavni infarkt miokarda, moždani udar, imunosupresivna terapija, aktivno liječenje malignih bolesti te terapija bisfosfonatima.

Kakav je tok postupka ugradnje implantata?

– Prije ugradnje implantata potrebno je napraviti detaljan razgovor s pacijentom, pretrage RTG i laboratorijske pretrage. Nakon toga pristupa se planiranju adekvatne implantološke terapije, jer svaki pacijent je došao s ciljem da dobije protetsku nadoknadu na implantatu koja će zadovoljiti funkciju, estetiku te se ponašati kao biološki prihvatljiva nadoknada.

Postupak ugradnje implantata je kratkotrajan, potpuno bezbolan i izvodi se u lokalnoj anesteziji. Nakon incizije na odabrano mjesto upotrebom adekvatnog implantološkog instrumentarija se ugradi dentalni implantat, koji se ostavlja do 90 dana da sraste s kosti – period oseointegracije. Poslije perioda srastanja dentalnog implantata s kosti vilice slijedi izrada trajnog protetskog nadomjestka.

Koliko traje zahvat?

– Vrijeme potrebno za ugradnju dentalnog implantata u prosjeku je 15 minuta, a individualno ovisi o stanju kosti.

Šta je s implantatima kada nedostaje kost?

– Izrazita atrofija viličnih kostiju je faktor koji se smatra lokalnom i relativnom kontraindikacijom, što znači da se upotrebom adekvatnih tehnika i materijala vrlo lako, uspješno i brzo može nadoknaditi gubitak kosti. Metode su vrlo jednostavne, lako izvodljive pod pretpostavkom da ih izvodi educiran implantolog s upotrebom visokokvalitetnih materijala.

 Šta je to sinus lift?

– Gubitak zuba u stražnjim dijelovima gornje vilice obično dovodi do smanjenja koštanog volumena i potiče pneumatizaciju maksilarnog sinusa. U tim slučajevima pri postavljanju dentalnih implantata potrebno je koristiti tehniku SINUS LIFT. To je tehnika podizanja dna sinusa koja podrazumijeva ispunjavanje sinusne šupljine materijalom za poticanje koštane regeneracije i stvaranjem čvrste kosti pogodne za ugradnju dentalnih implantata. Kod ove tehnike preporučuje se istovremeno postavljanje dentalnih implantata, a period oseointegracije je devet mjeseci.

 Hoće li terapija biti uspješna?

– Uspješnost terapije je veoma kompleksno pitanje, iako na prvi pogled izgleda jednostavno. Stepen odbacivanja dentalnih implantata od ljudskog organizma je ispod dva posto i većinom je vezan za pogreške implantološkog tima. Međutim, polazeći od pretpostavke da svaki pacijent dolazi sa zahtjevom da dobije protetsku nadoknadu na implantatu, koja će apsolutno zadovoljavati funkciju i estetiku a ne samo implantat, to svaka faza protokola postavljanja dentalnog implantata mora apsolutno biti ispoštovana od terapeuta. Znači, uspješnost ovisi od educiranosti implantologa, kvaliteta instrumentarija i materijala kojima raspolaže, te vrste implantološkog sistema koji koristi.

Jesu li moguće komplikacije?

– Komplikacije su uvijek moguće u medicini pa i u postupku postavljanja implantata. Prilikom postavljanja implantata neiskusan ili nedovoljno educiran implantolog može povrijediti neke anatomije strukture te time dovesti do nelagode pacijenta neposredno nakon operativnog zahvata. Druga kategorija komplikacija je u vezi s promjenama koje se dešavaju u oseointegracionom periodu i koje dovode do odbacivanja implantata. Treća kategorija komplikacija može se javiti nakon postavljanja protetskog nadomjestka na implantat i naziva se periimplantitis. Svaka komplikacija može dovesti do gubitka implantata, ali se vrlo rijetko događaju.

Koja je dobna granica za postavljanje implantata?

– Implantati su namijenjeni starijoj populaciji te gornja dobna granica ne postoji, a ne preporučuje se ugradnja implantata osobama kojima nije završen rast i razvoj vilica.

 Koji su vodeći proizvođači implantata i koji će biti na raspolaganju pacijentima u ovoj akciji?

– Vodeći proizvođači implantata su DENTSPLY, STRAUMAN i NOBEL BIOCARE, čiji dentalni implantati su vrlo dobro dokumentirani, a samim tim i istraženi te se kao takvi svrstavaju u PREMIUM BRAND. Tokom akcije na raspolaganju će biti dva implantološka sistema: Bredent SKYBLUE i Adin TUAREG. Spomenuti sistemi su se pokazali vrlo pouzdanim u dosadašnjoj praksi.

I na koncu, koliki je vijek trajanja implantata?

– Svi proizvođači daju doživotnu garanciju na implantate, dok je garancija na protetske nadomjestke pet godina pod pretpostavkom redovne kontrole.

Trima čitateljima “Azre” besplatni implantati

Akciji se pridružila i “Azra”, pa ćemo u danima koji dolaze i tri naša čitatelja obradovati ugradnjom po jednog implantata. Oni koji budu nakreativniji u objašnjenju zašto baš oni da dobiju ovu vrijednu nagradu, bit će pacijenti vrijednog tima Stomatološkog fakulteta u Sarajevu.

Neka vaše objašnjenje ne bude duže od jedne rečenice i šaljite ga na na broj: 091 510 101, tako što ćete prvo ukucati ključnu riječ: OK (razmak), zatim odgovor na pitanje (razmak), ime i prezime, te adresu.

Pročitajte još