Promo

SARAJEVO OSIGURANJE UVIJEK UZ SVOJE KLIJENTE

 

“SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo” je profesionalni brend i lider na tržištu osiguranja u BiH. 

Kompletna usluga osiguranja pruža se na stanicama osiguranja za kontrolu tehničke ispravnosti vozila koji stručnim pregledom vozila zadržava i unapređuje njihovu tehničku ispravnost u cilju sigurnosti i zaštite osiguranika. Na stanicama SARAJEVO OSIGURANJA d.d. za kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete zaključiti i sve ostale vrste osiguranja kao i na svim ostalim prodajnim mjestima SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Takav poslovni pristup moguć  je stalnom edukacijom uposlenika u poslovima osiguranja i davanju kvalitetne i profesionalne usluge osiguranicima. Isti pristup približavanja poslovne usluge Sarajevo osiguranja njihovim klijentima prisutan je i u dijelu prijave, procjene i naplate šteta (štete na motornim vozilima i štete na osiguranoj imovini).

U skladu sa potrebama naših osiguranika unapređuju se postojeći proizvodi osiguranja i razvijaju novi, tako da se u potpunosti mogu zaštititi imovinski interesi naših osiguranika (zaštita stečenog stepena bonusa kod AO osiguranja, naknada za štetu nastalu u slučaju sudara, osiguranje imovine u periodu odsustva osiguranika, zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja u inostranstvo kao i asistencija na putu u slučaju kvara na vozilu. Posebna pažnja, pored zaštite imovine i imovinskih interesa osiguranika daje se i na zaštitu njihovog zdravlja i liječenja u slučaju povreda i nezgoda (osiguranje nezgode, dopunska zdravstvena osiguranja, životna osiguranja sa štednjom). Takav poslovni pristup pruža kvalitetnu osiguravajuću zaštitu života i zdravlja naših osiguranika i potpunu zašitu njihove imovine, a SARAJEVO OSIGURANJE d.d. stalni rast poslovanja i rast profesionalnog ugleda na tržištu. Briga za klijente i imovinu u BiH s pravom nas svrstava u vodeću domaću kompaniju čije se poslovanje uvijek ocijenjuje kao društveno vrlo korisno.

 

“Strategija poslovnog razvoja SARAJEVO-OSIGURANJA d.d. Sarajevo ima namjeru da zadrži i unapređuje takav pristup u poslovanju i u vremenu koje je pred nama.”

 

Preko 75 godina Vaš pouzdan partner

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo