Violeta donira Sigurnim kućama u BIH

STOP NASILJU NAD ŽENAMA, ohrabrimo žrtve, svako nasilje treba prijaviti.

Piše: Azra

Povodom Međunarodnog dana žena ove godine Violeta je odlučila pokazati solidarnost i podržati žene kojima je pomoć najpotrebnija, ženama žrtvama obiteljskog nasilja.

Nasilje u obitelji jedan je od najvećih izazova našega društva. Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u proteklih 7 godina ubijeno je više od 60 žena.

Podaci također pokazuju, da je svaka treća žena žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja.

Podržimo žene i zaustavimo nasilje nad ženama, one su važne i jedinstvene, trebamo im pokazati da nisu same. U BiH djeluje ukupno osam Sigurnih kuća koje djeluju u okviru nevladinih organizacija sa smještajnim kapacitetima od ukupno 181 kreveta.

Zato je Violeta posebnu pažnju posvetila Sigurnim kućama u BIH kojima će donirati neophodna higijenska sredstva za potrebe korisnica.

STOP NASILJU NAD ŽENAMA, ohrabrimo žrtve, svako nasilje treba prijaviti.

Podržimo one koje su prošle kroz teške životne situacije kako bi se što prije osamostalile i započele život daleko od nasilja.

Pročitajte još