Promo

Video: AZRA na 30. Međunarodnom sajmu knjiga u Sarajevu

Programska šema Sajma, sadržavat će:

  • Promocije izdavačkih kuća, književnih dijela i autora
  • Organizaciju okruglih stolova i stručnih skupova na aktuelne teme iz oblasti knjižarstva i književnosti
  • Međunarodne susrete bibliotekara Slavista
  • Susrete sa laureatima književnih nagrada
  • Dječije radionice
  • Prodaju knjiga po povoljnim cijenama
  • Dodjele nagrada za više kategorija iz oblasti knjižarstva i književnosti

Priredile: Lejla Bejdić i Samila Ivković

Montirala: Fatima Šehović