Teme

U predstavama sada uživaju i slijepe i slabovidne osobe

Iako živimo u društvu koje svoje institucije i aktivnosti uglavnom nije prilagodilo osobama s invaliditetom, ipak postoje mjesta koja ne priznaju nikave prepreke. Tako, dok neki možda razmišljaju da li je pozorište uopće za slijepe i slabovidne osobe, sarajevski Kamerni teatar 55 svoj repertorar im je prilagodio u potpunosti. Kroz projekt „Pozorište bez prepreka“ ova kulturna ustanova doprinijela je stvaranju ambijenta za siguran, zdrav i kreativan život s visokim stepenom socijalne inkluzije ovih osoba. Ukupno 17 predstava audio diskripcijom prilagođeno je potrebama slijepih i slabovidnih.

Taktilna tura

Organizator projekta Mirza Muzurović nas uvodi u priču o “Pozorištu bez prepreka”, koje više nije projekt, već praksa i obaveza.

– Ponosni smo na dosadašnji rad, ali ćemo u budućnosti sve naredne predstave koje budu izašle iz radionice Kamernog teatra prilagoditi slijepim i slabovidnim licima – govori nam Mirza na početku razgovora.

Zanima nas, na koji način su predstave prilagođene. Dramaturzi Vedran Fajković i Ivana Pekušić obradili su svaku predstavu na osnovu video-

snimka i zajedno sa slijepom osobom koja je bila urednik naracije adaptirali i pripremili tekst za naraciju, odnosno napravili audio deskripciju.

– Napravljene su i afiše, odnosno program za svaku predstavu na Brailleovom pismu, da bi slijepa osoba to mogla pročitati i na taj način saznati o čemu se radi u predstavi. Također, rađene su afiše i na uvećanom tisku za slabovidne koji se ne služe Brailleovim pismom – objašanjava dalje Mirza.

Prije početka predstave, slijepe i slabovidne osobe, koje su se prethodno najavile, dolaze u Kamerni teatar 55 sa svojom pratnjom.

– Slijedi taktilna tura, odnosno oni imaju priliku da opipaju scenografiju i kostime prije izvođenja predstave, da bi se na taj način uveli što više u predstavu, odnosno kako bi im se omogućilo da opipaju ono što ljudi mogu vidjeti – govori Mirza.

Članovi Kamernog teatra 55, Tatjana Šojić, Gordana Boban, Maja Izetbegović, Amar Selimović, Sabit Sejdinović i Davor Golubović su glumci naratori koji su delegirani da čitaju pripremljeni tekst iz režijske sobe.

Kompletan tekst čitajte u aktuelnom izdanju magazina Azra. 

Pratite nas na društvenim mrežama