Novosti

U Vijećnici prikazan 25-godišnji humanitarni rad na Balkanu

 
Sinoć je u sarajevskoj Vijećnici obilježeno 25 godina humanitarnog rada organizacije CARE International Balkan, uz prisustvo partnera, donatora i kolega iz deset zemalja. Prezentiranjem jedinstvenog svjedočenja njihovih partnera i korisnika kroz knjigu “Storybook-25 godina CARE-a” kao i otvaranjem jedinstvene izložbe koja prikazuje humanitarni rad na Balkanu od rekonsrukcije kuća do migrantske krize. 
 

-I nakon  25-godinanašeg rada na Balkanu još uvijek ima problema na kojima trebamo raditi, i  ne samo mi. Ti problemi su neravnopravnost, marginalizacija, diskriminacija još uvijek je prisutno siromaštvo Mislim da svi mi zajedno možemo da utičemo da se to promjeni – kazala je Sumka Bučan direktorica CARE Balkan.

 

Podsjećamo da je vizija ove organizacije traženje svijeta nade, tolerancije i socijalne pravde, gdje je siromaštvo premašeno i gdje ljudi žive dostojanstveno i bezbjedno.

Organizacija “Care” na Balkanu je od 1992. aktivna u programiranju koji se odnosi na: povratak izbjeglica i raseljenih lica, lokalni ekonomski razvoj i dobro upravljanje, razvoj civilnog društva, rodnu ravnopravnost, prevenciju nasilja i borba protiv trgovine ljudima te manjina i ljudska prava.

Pratite nas na društvenim mrežama