Teme

Prim. dr. Faika Mujanović-Glamočanin, specijalistica ginekologije i akušerstva: Vodič za trudnice u vrijeme Corona virusa

Pandemija Corona virusa uveliko je promijenila živote svih nas. Poznato je da najviše pogađa treću životnu dob, no, mnoge buduće mame se pitaju šta je s trudnicama. Virus nam još predstavlja nepoznanicu i ne može se sa sigurnošću pretpostaviti kako će se ponašati u sljedećim danima, sedmicama ili mjesecima. Još se sa sigurnošću ne može reći je li problem COVID-19 samo u akutnom javljanju bolesti i njenim potencijalnim komplikacijama, ili infekcija virusom može ostaviti trajne, hronične posljedice na imunološki sistem pojedinca

 

Savjet eksperta

Prim. dr. Faika Mujanović-Glamočanin, specijalistica ginekologije i akušerstva, profesionalna zastupnica u ZD PFBiH, od početka pandemije angažirana je u JU Bolnica Travnik. Razriješila nam je mnoge dileme u vezi s trudnoćom u vrijeme pandemije

 

Jesu li trudnice u povećanom riziku od COVID-19?

– Nema mnogo podataka, ali na osnovu do sada zabilježenih, trudnice nisu u povećanom riziku od COVID-19, u odnosu na žene koje nisu trudne i u odnosu na opću populaciju. Izuzetak su trudnice s komorbiditetom, odnosno trudnice koje imaju neku bolest dijagnosticiranu ranije.

Razlikuju li se simptomi bolesti kod trudnica od drugih osoba zaraženih Corona virusom?

– Simptomi bolesti kod trudnica su uglavnom blagi i manifestiraju se blago povišenom tjelesnom temperaturom, kašljem i malaksalošću. Teža klinička slika može se razviti kod trudnica s komorbiditetom (diabetes mellitus, hronična opstruktivna bolest pluća, druga hronična oboljenja, imunodeficijentna stanja) i ogleda se u upali pluća s nedostatkom kisika. Do sada je zabilježen samo jedan slučaj teške kliničke slike kod trudnice u Velikoj Britaniji, koja je morala biti stavljena na respirator i porođena carskim rezom u 34. sedmici trudnoće. Ali, nije zabilježen nijedan smrtni ishod trudnice.

Kako se trudnice trebaju štititi od COVID-19?

– Zaštita je ista kao i za cjelokupnu populaciju, koju smo, mislim, svi savladali, s obzirom na to da se potencira od početka pandemije, kroz sva sredstva javnog informiranja. Savjetuje se odgovarajuća socijalna distanca, zbog kapljičnog prijenosa infekcije, kao i obavezno nošenje zaštitne maske. Kihati i kašljati u maramicu ili u unutrašnju stranu lakta. Pravilno pranje ruku i dezinfekcija nekim od alkoholnih sredstava. Neopranim rukama ne dodirivati usta, nos, oči.

Trebaju li se trudnice radi prevencije testirati na COVID-19?

– Mislim da testiranjem svih trudnica ne bismo postigli bolju prevenciju, nego povećanjem indikacija za testiranjem. Protokoli za testiranje ovise o tome gdje živite. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) su da trudnice koje imaju simptome infekcije COVID-19, trebaju biti prioritet za testiranje.

Može li Corona virus izazvati prijevremeni porođaj?

– Budući da je riječ o virusu kojeg poznajemo vrlo kratko, ne možemo još govoriti o uzrocima i posljedicama koje on izaziva. Kod trudnica s razvijenom upalom pluća, uzrokovanom Corona virusom, zabilježena je češća pojava prijevremenog porođaja i porođaja carskim rezom. U nekim slučajevima prijevremeni porođaj je induciran zbog lošeg općeg stanja inficiranih trudnica. Virus do sada nije izazvao veću pojavu spontanih pobačaja ni smrti fetusa. Kratko je vrijeme za izjašnjavanje o mogućnosti pojave urođenih anomalija ploda.

Može li se virus prenijeti s inficirane majke na novorođenče?

– Do sada nije zabilježen vertikalni prijenos infekcije, odnosno prijenos s majke na dijete. Detaljnim analizama sumnjivih slučajeva, nije utvrđen prolaz virusa kroz hematoplacentarnu barijeru. Kod inficirane trudnice, odmah nakon porođaja, analizirani su: plodna voda, pupčanik, krv i brisevi ploda, te nije dokazano prisustvo virusa.

Potvrđeni su i slučajevi zaraze kod beba koje su imale direktan kontakt s majkom. Kako bebe podnose Corona virus?

– To su slučajevi infekcije direktnim kontaktom majke i bebe, ustvari, prijenos virusa kapljičnim putem. Bebe uglavnom imaju blagu kliničku sliku i nije zabilježen nijedan smrtni ishod zbog infekcije Corona virusom.

Da li trudnice kod kojih postoji sumnja ili kojima je potvrđen COVID-19 moraju da se porode carskim rezom?

– SZO smatra da se carski rez treba provoditi samo kada je medicinski opravdan opstetričkim indikacijama. Od početka pandemije evidentiran je porast broja carskih rezova s indikacijom COVID-19. Također je zabilježen manji broj inficiranih novorođenčadi nakon porođaja carskim rezom (inficirane porodilje), najvjerovatnije zbog odgođenog i kraćeg kontakta majka-dijete.

Smije li zaražena majka dojiti dijete?

– Zaražena majka ne smije dojiti dijete. Do danas virus nije pronađen u majčinom mlijeku. Novorođenče se može hraniti majčinim mlijekom, ali majka mora izmuzati mlijeko, naravno uz korištenje pumpice za izmuzivanje. Nema kontakta s bebom dok ne prođe 14 dana od porođaja. Novorođenče ne treba izlagati majci bez maske i rukavica. Nakon 14 dana majka može dojiti bebu, ukoliko želi.

Koja njega bi trebalo da bude dostupna tokom trudnoće i porođaja?

– U Kantonalnoj bolnici Travnik, u kojoj sam trenutno angažirana, poduzete su sve protivepidemijske mjere prema strogim pravilima i definiranim „putevima pacijenata“. Posebno je definiran put pacijenta i postupak prirodnog porođaja, a naročito porođaja operativnim putem, kao i postupak s novorođenčetom. Sumnjiva ili pozitivna porodilja se upućuje s trijažnog punkta u „COVID Salu za porođaj“. Ukoliko je trudnici potrebna duža opservacija, uputi se u izolatorij, dok ne dođe vrijeme da se završi porođaj. Ako je odmah za porođaj, u trijažnom punktu se stave maska, rukavice i kaljače, te provodi do „COVID Sale za porođaj“. Medicinski tim oblači set za tu namjenu. Nakon porođaja porodilja se smješta u izolatorij, a novorođenče na Pedijatrijski odjel.

Postoji li način da trudnice lakše prevaziđu strah, naročito prvorotkinje?

– U medicini je zlatno pravilo „bolje spriječiti, nego liječiti“. Osnovno je prevenirati infekciju. Samozaštitom, a to su već navedene mjere i radnje, štitimo sebe i druge. Trudnica ima opravdan strah, jer mora da štiti još jedan nerođeni život. Preporučujem trudnicama da strogo poštuju preporučene mjere. Kao ginekolog primijetila sam da su trudnice veoma savjesne, odgovorne i u velikoj mjeri zaštićene.

Hoće li domovi zdravlja primati trudnice na redovne preglede i koja je procedura nakon proglašenja pandemije Corona virusa?

– Koliko sam informirana, u početku proglašenja stanja nesreće, u domovima zdravlja pružana je zdravstvena zaštita samo hitnim slučajevima. Kako se ovo stanje odužilo, sada trudnice imaju mogućnost redovnih kontrola i pregleda u ginekološkim ambulantama domova zdravlja. Trudnički pregledi su važni i razvijeni su godinama s ciljem da smanje komplikacije za majku i dijete. Postoji određen rizik ako ne odlazite na redovne kontrolne preglede.

 

Savjet plus

Kako koristiti pumpice za izmuzivanje mlijeka?

– Majka mora nositi zaštitnu masku. Prvo ruke oprati sapunom, zatim dezinficirati nekim alkoholnim dezinfekcionim sredstvom, te obući rukavice. Kožu dojke dobro oprati mlakom vodom i sapunom. Pumpica mora biti čista, temeljno oprana poslije svakog korištenja. Za dodatnu zaštitu, dijelovi pumpice mogu se sterilizirati kuhanjem ili pomoću električnog sterilizatora na paru (ili uključiti program sterilizacije na mašini za sudove). Ovako pripremljenu pumpicu uzimamo s opranim rukama u rukavicama te koristimo na očišćenoj dojci. Sve navedeno treba primjenjivati i na posude za čuvanje mlijeka.