Zdravlje

Koji su faktori rizika za spontani pobačaj

U istraživanju provedenom u Norveškoj su dob trudnice i ranije komplikacije u trudnoći izdvojefaktori rizika za spontani pobačaj.
British Medical Journal piše kako spontani pobačaj i komplikacije u trudnoći imaju zajedničke uzroke koji zahtijevaju dodatna istraživanja.

Naučnici iz Instituta za javno zdravlje u Oslu su se koristili podacima za 421000 trudnoća, od kojih je 13% završilo spontanim pobačajem.

Učestalost pobačaja je u dobi između 25 i 29 godina iznosila 10%, a nakon 45. godine čak 53%.

Prethodni spontani pobačaj je u sljedećoj trudnoći bio povezan s 50%-tnim povećanjem rizika, a svaki sljedeći spontani pobačaj je dodatno udvostručavao ovaj rizik.

Veći rizik za spontani pobačaj je zabilježen i kod žena koje su ranije rodile carskim rezom ili prije predviđenog termina.

Prisutnost gestacijskog dijabetesa je također bila povezana s većim rizikom za spontani pobačaj.