Zdravlje

Optimistični ljudi žive duže

Nova američka studija pokazala je da će optimistični ljudi, vjerovatnije, duže živjeti od onih koji su stalno namrgođeni. Utvrđeno je da oni koji imaju pozitivan način razmišljanja u prosjeku imaju 11-15 posto duži životni vijek od pesimista, s više šanse da žive do 85. godinu.

Otkriveno je da optimisti bolje kontroliraju svoje emocije, pa su stoga i vještiji u suočavanju sa stresom što nadoknadno utječe na imuni sistem.

Studija je provedena na dvije skupine ljudi koji su bili uključeni u različite studije. 70 000 žena u zdravstvenoj studiji medicinskih sestara i 1500 muškaraca u zdravstvenoj studiji veterana. Ispitivao im se nivo optimizma i općeg zdravlja, vježbanje i dijeta te koliko su pušili i pili.

Otkrića ove studije govore o mogućnosti da povećanje nivoa optimizma može promovirati dugovječnost i zdravo starenje.

Dokazi iz slučajnih kontrolnih ispitivanja sugeriraju da su intervencije, poput zamišljanja budućnosti u kojoj se sve dobro, pokazale intenzivnije kognitivno-bihevioralne terapije koje mogu povećati nivo optimizma.

Pratite nas na društvenim mrežama